لوله های فاضلابی

تومان

موارد کاربرد

براساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۸ سایز لوله های UPVC از ۱۱۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر می باشد. شرکت وینوپلاستیک با استفاده از تجربه نیروی فنی متخصص خود و نیز با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی اروپایی، براساس خواسته و نیاز بازار ، تمامی طیف سایز تعریف شده در این استاندارد را تحت پوشش تولید خود دارد و قادر به تولید لوله UPVC از سایز ۱۱۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر میباشد.

لوله های فاضلابی در حوزه های صنعتی مختلفی بسیار پرکاربرد است. این حوزه ها عبارتند از:

  1. شهرک های صنعتی
  2. شرکت های آب و فاضلاب شهری
  3. شرکت های آب و فاضلاب روستایی
  4. کلیه شرکتها و کارخانجات صنعتی

توضیحات محصول

جدول سایز لوله های فاضلابی

براساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۸سایز لوله های UPVC از ۱۱۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر می باشد. شرکت وینوپلاستیک با استفاده از تجربه نیروی فنی متخصص خود و نیز با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی اروپایی، براساس خواسته و نیاز بازار ، تمامی طیف سایز تعریف شده در این استاندارد را تحت پوشش تولید خود دارد و قادر به تولید لوله UPVC از سایز ۱۱۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر میباشد.

قطر خارجی اسمی

رده بندی بر اساس سفتی حلقوی ( SN )

درون لوله های فاضلابی بدلیل اینکه سیالات عبوری درون آنها بدون فشار هستند، لوله های فاضلابی مشابه یک جسم توپر در نظر گرفته میشود. از این روی برای دسته بندی آنها به جای رده فشاری از سفتی حلقوی (در چهار رده متفاوت : SN 2 , 4 , 8 , 16 ) استفاده میشود. که شرکت وینوپلاستیک بسته به نیاز و تقاضاهای موجود، لوله های فاضلابی خود را در سه رده سفتی حلقوی زیر به بازار عرضه مینماید:

  • S2
  • S4
  • S8
استانداردهای ملی لوله های فاضلابی

لوله و اتصالات فاضلابی شرکت وینوپلاستیک تمامی آزمون ها و استانداردهای ملی لوله های فاضلابی را با موفقیت پشت سر گذاشته است:

» آزمون کنترل ابعادی (تعیین ضخامت دیواره و اندازه گیری قطر خارجی): ۱۳۳۶۱ ۲ ISIRI

» آزمون بررسی وضعیت ظاهری لوله (سطوح داخلی و خارجی، رنگ، نشانه گذاری): ۱۳۳۶۱ ۲ ISIRI

» آزمون تعیین دانسیته به روش غوطه ورسازی: ۱ – ۷۰۹۰ ISIRI

» آزمون تعیین درصد تغییرات طولی (برگشت طولی) در برابر حرارت: ۱۷۶۱۴ ISIRI

» آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر فشار داخلی: ۲ و  ۱ – ۱۲۱۸۲ ISIRI

» آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر ضربه (گردش ساعت پاندولی): ۱۱۴۳۸ ISIRI

» آزمون پایداری لوله در دی کلرومتان: ۱۰۶۰۹ ISIRI

» آزمون تعیین دمای نرمی ویکات: ۲۴۱۴ ISIRI

» آزمون تعیین درصد خاکستر: ۵ – ۱۰۲۳۷ ISIRI

» آزمون  تعیین سفتی حلقوی لوله (Ring Stiffness): (ISIRI 10607)

جدول ابعادی لوله های فاضلابی