زانو ماده ۹۰

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

زانو ماده

اندازه

mm. /inch

کد کالا

تعداد در کارتن

جنس : پلی پروپیلن کوپلیمر

فشار قابل تحمل :

۱۰ اتمسفر

نوع :پیچی

۲/ ۱×۲۰

۰۲- ۰۲۰- ۰۳۱

۱۱۲

۴/ ۳×۲۵

۰۳- ۰۲۵- ۰۳۱

۱۱۲

۱×۳۲

۱۰- ۰۳۲- ۰۳۱

۸۰

۴/ ۱ ۱×۴۰

۱۱- ۰۴۰- ۰۳۱

۴۰

۲/ ۱ ۱×۵۰

۱۲- ۰۵۰- ۰۳۱

۲۲

۲×۶۳

۲۰- ۰۶۳- ۰۳۱

۱۳

۲×۷۵

۲۰- ۰۷۵- ۰۳۱

۸

۲/ ۱ ۲×۷۵

۲۲- ۰۷۵- ۰۳۱

۸

۲/ ۱ ۲×۹۰

۲۲- ۰۹۰- ۰۳۱

۵

۳×۹۰

۳۰- ۰۹۰- ۰۳۱

۵

۳×۱۱۰

۳۰- ۱۱۰- ۰۳۱

۴

۴×۱۱۰

۴۰- ۱۱۰- ۰۳۱

۴