درپوش تست

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا L /mm
۴۰  ۷۸۱-۰۴۰-۰۰ ۴۱
۵۰ ۷۸۱-۰۵۰-۰۰ ۳۷/۵
۷۵  ۷۸۱-۰۷۰-۰۰ ۴۱
۱۱۰  ۷۸۱-۱۰۰-۰۰ ۳۸/۵
۱۲۵   ۷۸۱-۱۲۵-۰۰ ۴۵
۱۶۰ ۷۸۱-۱۶۰-۰۰ ۴۵
۲۰۰    ۷۸۱-۲۰۰-۰۰ ۵۰