بست دیواری مدل پایدار

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
۵۰ ۰۳ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۳ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۳ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۳ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۳ -۱۱۰- ۰۸۶
 ۱۲۵ ۰۳ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۳ -۱۶۰- ۰۸۶