کفغ شور سیفون دار (خروجی افقی، خروجی عمودی)

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm  کد کالا توضیحات
۵۰ ۷۷۰-۰۵۰-۱۰ خروجی عمودی -آبکاری نشده
۵۰  ۷۷۱-۰۵۰-۱۰ خروجی عمودی -آبکاری شده
  ۵۰  ۷۷۲-۰۵۰-۱۰ خروجی افقی با صفحه ۱۰*۱۰ آبکاری نشده
  ۵۰   ۷۷۲-۰۵۰-۱۵ خروجی افقی با صفحه ۱۵*۱۵ آبکاری نشده
 ۵۰   ۷۷۳-۰۵۰-۱۰ خروجی افقی با صفحه ۱۰*۱۰ آبکاری شده
   ۵۰  ۷۷۳-۰۵۰-۱۵     خروجی افقی با صفحه ۱۵*۱۵ آبکاری شده