لوله های دو سر سوکت true silent پلی ران

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
۵۰
۵۰ ۹۰۲-۰۵۰-۰۵
 ۱۰۰ ۹۰۲-۰۵۰-۱۰
۲۰۰  ۹۰۲-۰۵۰-۲۰
۳۰۰  ۹۰۲-۰۵۰-۳۰
قطر اسمی mm   طول cm  کد کالا
    ۷۵  –  –
۵۰ ۹۰۲-۰۷۰-۰۵
۱۰۰ ۹۰۲-۰۷۰-۱۰
۲۰۰ ۹۰۲-۰۷۰-۲۰
۳۰۰ ۹۰۲-۰۷۰-۳۰
 قطر اسمی mm       طول cm      کد کالا
۱۱۰  –
۵۰ ۹۰۲-۱۰۰-۰۵
۱۰۰ ۹۰۲-۱۰۰-۱۰
۲۰۰ ۹۰۲-۱۰۰-۲۰
۳۰۰ ۹۰۲-۱۰۰-۳۰
    قطر اسمی mm           طول cm          کد کالا
 ۱۲۵    –  –
۵۰ ۹۰۲-۱۲۵-۰۵
۱۰۰ ۹۰۲-۱۲۵-۱۰
۲۰۰ ۹۰۲-۱۲۵-۲۰
۳۰۰ ۹۰۲-۱۲۵-۳۰
    قطر اسمی mm               طول cm              کد کالا
۱۶۰      –  –
۵۰ ۹۰۲-۱۶۰-۰۵
۱۰۰ ۹۰۲-۱۶۰-۱۰
۲۰۰ ۹۰۲-۱۶۰-۲۰
۳۰۰ ۹۰۲-۱۶۰-۳۰