لوله های تحت فشار

تومان

موارد کاربرد

براساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ سایز لوله های UPVC از ۱۲ تا ۱۲۰۰ میلیمتر می باشد. شرکت وینوپلاستیک با استفاده از تجربه نیروی فنی متخصص خود و نیز با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی اروپایی، براساس خواسته و نیاز بازار ، تمامی طیف سایز تعریف شده در این استاندارد را تحت پوشش تولید خود دارد و قادر به تولید لوله UPVC از سایز ۲۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر میباشد.

لوله های تحت فشار در حوزه های صنعتی مختلفی بسیار پرکاربرد است. این حوزه ها عبارتند از:

  1. شرکت های آب منطقه ای
  2. شرکت های آب و فاضلاب شهری
  3. شرکت های آب و فاضلاب روستایی
  4. شهرک های صنعتی
  5. شرکت های فعال در حوزه نفت و پتروشیمی جهت آب رسانی به چاه های نفتی
  6. شرکت های فعال در جهت آب رسانی به مناطق مسکونی

توضیحات محصول

اطلاعات فنی

جدول سایز لوله های تحت فشار

براساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ سایز لوله های UPVC از ۱۲ تا ۱۲۰۰ میلیمتر می باشد. شرکت وینوپلاستیک با استفاده از تجربه نیروی فنی متخصص خود و نیز با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی اروپایی، براساس خواسته و نیاز بازار ، تمامی طیف سایز تعریف شده در این استاندارد را تحت پوشش تولید خود دارد و قادر به تولید لوله UPVC از سایز ۲۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر میباشد.

قطر خارجی اسمی

رده فشاری لوله های تحت فشار

براساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ رده فشاری لوله های UPVC از ۶ تا ۲۵ اتمسفر می باشد. شرکت وینوپلاستیک با استفاده از تجربه نیروی فنی متخصص خود و نیز با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته صنعتی اروپایی، براساس خواسته و نیاز بازار ، تمامی طیف تعریف شده در این استاندارد را تحت پوشش تولید خود دارد و قادر به تولید لوله UPVC از سایز ۶ تا ۳۰ اتمسفر میباشد.

رده فشاری

استانداردهای ملی لوله های آبرسانی

لوله و اتصالات تحت فشار شرکت وینوپلاستیک تمامی آزمون ها و استانداردهای ملی لوله های آبرسانی را با موفقیت پشت سر گذاشته است:

» آزمون کنترل ابعادی (تعیین ضخامت دیواره و اندازه گیری قطر خارجی): ۱۳۳۶۱ ۲ ISIRI

» آزمون بررسی وضعیت ظاهری لوله (سطوح داخلی و خارجی، رنگ، نشانه گذاری): ۱۳۳۶۱ ۲ ISIRI

» آزمون تعیین دانسیته به روش غوطه ورسازی: ۷۰۹۰ ۱ ISIRI

» آزمون تعیین درصد تغییرات طولی (برگشت طولی) در برابر حرارت: ۱۷۶۱۴ ISIRI

» آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر فشار داخلی: ۲ و ۱۲۱۸۱ ۱ ISIRI

» آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر ضربه (گردش ساعت پاندولی): ۱۱۴۳۸ ISIRI

» آزمون پایداری لوله در دی کلرومتان: ۱۰۶۰۹ ISIRI

» آزمون تعیین دمای نرمی ویکات: ۲۴۱۴ ISIRI

» آزمون تعیین درصد خاکستر: ۱۰۲۳۷ ۵ ISIRI

جدول ابعادی لوله های آب رسانی