قرنیز داکت دار

تومان

موارد کاربرد

جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، زیباسازی و حفاظت از مسیر انتقال سیم ها و کابل های مورد استفاده در ساختمان های مدرن

داکت ‌ها امروزه از المان هایی هستند که در ساختمان سازی مدرن به وجود و استفاده از آنها توجه می شود زیرا در یک فضا تعدد و تجمع سیم ها و کابل ها سبب ایجاد منظره زشتی می گردد و در عین حال ممکن است برای افراد حاضر در محل خطرناک نیز باشد بنابراین شرکت وینوپلاستیک اقدام به تولید قرنیز داکت دار نموده است.قرنیز داکت دار کانال های پلاستیکی درب داری هستند که برای محافظت ، حفظ زیبایی فضا و مسیر انتقال سیمها و کابلها از آنها استفاده می شود و از آنجا که از جنس UPVC  می ‌باشند در فضاهای داخلی و بیرونی قابل استفاده می باشند..