سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا
۵۰ ۷۵۳-۰۵۰-۰۰
  ۷۵ ۷۵۳-۰۷۵-۰۰
 ۱۱۰ ۷۵۳-۱۰۰-۰۰