سیفون سوکت دار

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا
۵۰ ۷۵۹-۰۵۰-۰۰
  ۷۵
 ۱۱۰  –