سه راه ۸۷

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L1 mm  L2 mm
 ۵۰  ۷۱۴-۰۵۰-۸۷ ۸۷ ۲۸ ۱۱۷  ۹۱
۷۵  ۷۱۴-۰۷۰-۸۷ ۸۷  ۴۰ ۱۵۸  ۱۱۵
۱۱۰   ۷۱۴-۱۰۰-۸۷ ۸۷ ۶۰ ۱۸۴  ۱۲۴