سه راه ماده

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

سه راه ماده

اندازه

mm. / inch

کد کالا

تعداد در

کارتن

جنس : پلی پروپیلن کوپلیمر

فشار قابل تحمل :

۱۰ اتمسفر

نوع :پیچی

۲۰×۲/ ۱×۲۰

۰۲- ۰۲۰- ۰۴۱

۸۰

۲۵×۲/ ۱×۲۵

۰۲- ۰۲۵- ۰۴۱

۷۵

۲۵×۴/ ۳×۲۵

۰۳- ۰۲۵- ۰۴۱

۷۵

۳۲×۲/ ۱×۳۲

۰۲- ۰۳۲- ۰۴۱

۵۰

۳۲×۴/ ۳×۳۲

۰۳- ۰۳۲- ۰۴۱

۵۰

۳۲×۱×۳۲

۱۰- ۰۳۲- ۰۴۱

۵۰

۴۰×۴/ ۱ ۱×۴۰

۱۱- ۰۴۰- ۰۴۱

۲۴

۵۰×۲/ ۱ ۱×۵۰

۱۲- ۰۵۰- ۰۴۱

۱۵

۶۳×۲×۶۳

۲۰- ۰۶۳- ۰۴۱

۱۰

۷۵×۲×۷۵

۲۰- ۰۷۵- ۰۴۱

۶

۷۵×۲ /۲ ۱×۷۵

۲۲- ۰۷۵- ۰۴۱

۶

۹۰×۲×۹۰

۲۰- ۰۹۰- ۰۴۱

۵

۹۰×۲ /۱ ۲×۹۰

۲۲- ۰۹۰- ۰۴۱

۵

۹۰×۳×۹۰

۳۰- ۰۹۰- ۰۴۱

۵

۱۱۰×۳×۱۱۰

۳۰- ۱۱۰- ۰۴۱

۴

۱۱۰×۴×۱۱۰

۴۰- ۱۱۰- ۰۴۱

۴