سه راه تبدیل ۸۷

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L1 mm  L2 mm
 ۷۵/۵۰   ۰۷۰-۰۵۰-۸۷  ۸۷ ۲۸  ۱۱۲  ۸۹
 ۱۱۰/۵۰  ۱۰۰-۰۵۰-۸۷ ۸۷ ۳۳ ۱۲۲ ۱۱۰