سه راه بازدید ۹۰

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  Lmm
۷۵ ۷۱۵-۰۷۰-۹۰ ۹۰ ۴۵ ۱۳۹
۱۱۰ ۷۱۵-۱۰۰-۹۰ ۹۰ ۵۸ ۱۷۹
۱۲۵ ۷۱۵-۱۲۵-۹۰ ۹۰ ۱۳۰ ۲۰۳
۲۰۰ ۹۱۵-۲۰۰-۹۰ ۹۰ ۲۲۵ ۴۰۰