سه راه بازدید ۹۰

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر  زاویه  LT / mm  L1 / mm  L2 / mm Z /mm  کد کالا
۷۵ ۹۰ ۲۱۰  ۱۴۵ ۶۲ ۴۳ ۹۱۵-۰۷۰-۹۰
۱۱۰  ۹۰ ۲۶۶/۵  ۱۹۳  ۸۰  ۶۰ ۹۱۵-۱۰۰-۹۰
 ۱۲۵  ۹۰    ۲۹۴    ۲۱۵  ۸۸/۵  ۶۷ ۹۱۵-۱۲۵-۹۰
۲۰۰ ۹۰    ۵۲۴   ۴۰۰    ۱۲۲    ۱۲۵ ۹۱۵-۲۰۰-۹۰