زانو ۴۵

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L mm
۴۰ ۷۳۲-۰۴۰-۴۵ ۴۵ ۹ ۶۳
۵۰ ۷۳۲-۰۵۰-۴۵ ۴۵ ۱۷ ۸۷
۷۵  ۷۳۲-۰۷۰-۴۵ ۴۵ ۱۸ ۹۲
  ۱۱۰ ۷۳۲-۱۰۰-۴۵  ۴۵ ۳۶  ۱۱۵
۱۲۵ ۷۳۲-۱۲۵-۴۵ ۴۵ ۳۸  ۱۲۹
  ۱۶۰ ۷۳۲-۱۶۰-۴۵ ۴۵ ۳۳ ۱۱۵
 ۲۰۰ ۷۳۲-۲۰۰-۴۵ ۴۵ ۳۴  ۱۳۹