زانو ۳۰

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L mm
۵۰ ۷۳۲-۰۵۰-۳۰ ۳۰ ۹ ۶۸
۷۵ ۷۳۲-۰۷۰-۳۰ ۳۰   ۱۱  ۸۰
۱۱۰  ۷۳۲-۱۰۰-۳۰ ۳۰ ۱۸ ۱۰۰