زانو ۱۵

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L mm
 ۱۱۰  ۷۳۲-۱۰۰-۱۵ ۱۵ ۲۴ ۱۰۱