زانو کوتاه ۸۷

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L mm LT mm
۴۰ ۷۳۲-۰۴۰-۸۷ ۸۷ ۲۳ ۸۰ ۱۰۶
۵۰ ۷۳۲-۰۵۰-۸۷ ۸۷ ۲۸ ۸۴ ۱۱۷
۷۵ ۷۳۲-۰۷۰-۸۷ ۸۷ ۴۲ ۹۴ ۱۴۴
  ۱۱۰ ۷۳۲-۱۰۰-۸۷ ۸۷ ۵۹ ۱۳۱ ۱۸۸
  ۱۲۵ ۷۳۲-۱۲۵-۸۷ ۸۷ ۶۰ ۱۳۴ ۲۰۹