زانو کوتاه ۸۷

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm زاویه  L1 / mm Z /mm  کد کالا
۵۰  ۸۷ ۸۲/۹ ۳۳/۱۶ ۹۳۲-۰۵۰-۸۷
۷۵  ۸۷ ۹۸/۷ ۴۶/۲ ۹۳۲-۰۷۰-۸۷