زانو سوکت بلند ۴۵

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L mm
۱۱۰ ۸۳۲-۱۰۰-۴۵ ۴۵ ۲۵ ۱۴۳/۵