زانو بلند ۸۷

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L mm LT mm
۵۰ ۸۳۲-۰۵۰-۸۷  ۸۷ ۲۸ ۸۴ ۱۶۷
۷۵ ۸۳۲-۰۷۰-۸۷ ۸۷  ۴۲ ۹۴ ۲۰۴
۱۱۰ ۸۳۲-۱۰۰-۸۷  ۸۷ ۵۹  ۱۳۱  ۲۶۸
۱۲۵ ۸۳۲-۱۲۵-۸۷  ۸۷  ۶۰ ۱۳۴ ۳۱۹