زانو بلند ۸۷

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm زاویه  L1 / mm Z /mm  کد کالا
۵۰  ۸۷ ۸۴ ۲۸ ۱۰۳۲-۰۵۰-۸۷
۱۱۰  ۸۷ ۱۳۱ ۵۹ ۱۰۳۲-۱۰۰-۸۷