رابط

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm L/mm  کد کالا
۵۰ ۹۳ ۹۱۲-۰۵۰-۰۰
 ۷۵  ۱۰۰/۴ ۹۱۲-۰۷۰-۰۰
۱۱۰ ۱۱۲/۵ ۹۱۲-۱۰۰-۰۰
۱۲۵  ۱۲۴ ۹۱۲-۱۲۵-۰۰