رابط نوار آبیاری (تیپ) ۱۶ و ۲۲ میلی متری

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

اندازهmm

کد کالا

۱۶

۴۱۲۰۱۶۰۰

۲۲

۴۱۲۰۲۲۰۰