دریچه بازدید

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا L1mm  L2mm
۵۰ ۷۱۶-۰۵۰-۰۰ ۹۷ ۱۴۷
۷۵ ۷۱۶-۰۷۰-۰۰ ۱۰۰ ۱۵۶
۱۱۰ ۷۱۶-۱۰۰-۰۰ ۸۰ ۱۴۰
۱۲۵ ۷۱۶-۱۲۵-۰۰ ۹۰ ۱۴۸
۱۶۰  ۷۱۶-۱۶۰-۰۰  ۱۰۰  ۱۵۴