دریچه بازدید

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm  L1 / mm L2 /mm  کد کالا
۵۰ ۹۷ ۱۴۷ ۷۱۶-۰۵۰-۰۱
۷۵ ۱۰۰ ۱۵۶ ۷۱۶-۰۷۰-۰۲
۱۱۰ ۸۰ ۱۴۰ ۷۱۶-۱۰۰-۰۲
۱۲۵ ۹۰ ۱۴۸ ۷۱۶-۱۲۵-۰۳
۱۶۰ ۱۰۰ ۱۵۴ ۷۱۶-۱۶۰-۰۱