درپوش تست

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm L/mm  کد کالا
۵۰ ۳۷/۵ ۹۸۱-۰۵۰-۰۰
 ۷۵ ۴۱ ۹۸۱-۰۷۰-۰۰
۱۱۰ ۳۸/۵ ۹۸۱-۱۰۰-۰۰
۱۲۵  ۴۵ ۹۸۱-۱۲۵-۰۰
 ۱۶۰ ۴۵ ۹۸۱-۱۶۰-۰۰