بست قابل تنظیم مدل پایدار

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
۵۰ ۰۵ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۵ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۵ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۵ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۵ -۱۱۰- ۰۸۶
 ۱۲۵ ۰۵ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۵ -۱۶۰- ۰۸۶