بست سقفی مدل پایدار

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
۵۰ ۰۴ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۴ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۴ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۴ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۴ -۱۱۰- ۰۸۶
 ۱۲۵  ۰۴ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۴ -۱۶۰- ۰۸۶