بست سقفی قابل تنظیم

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
۵۰ ۰۲ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۲ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۲ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۲ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۲ -۱۱۰- ۰۸۶
۱۲۵  ۰۲ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۲ -۱۶۰- ۰۸۶