بست دیواری روکش دار

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
۵۰ ۰۰ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۰ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۰ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۰ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۰ -۱۱۰- ۰۸۶
 ۱۲۵ ۰۰ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۰ -۱۶۰- ۰۸۶