بست آویز مدل پایدار

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
۵۰ ۰۶ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۶ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۶ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۶ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۶ -۱۱۰- ۰۸۶
 ۱۲۵  ۰۶ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۶ -۱۶۰- ۰۸۶