اتصالات وینوهیدروپول – سه راه ۴۵ درجه

تومان

موارد کاربرد

لوله و اتصالات وینو هیدروپول منطبق با استاندارد  ISIRI 13361-2, ISO 1452-2, DIN 8062می‌باشد که در موارد ذیل کاربرد دارد:

  1. تاسیسات استخر
  2. انتقال آب آشامیدنی و مواد شیمیایی
  3. نفت و پتروشیمی
  4. تصفیه خانه های شهری
  5. دستگاه های تصفیه آب صنعتی  RO
  6. گلخانه های صنعتی
به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشد. با توجه به اهمیت هماهنگی بین لوله و اتصالات، کلیه لوله ها هماهنگ با اتصالات فشار قوی خارجی استاندارد موجود در بازار تولید شده است.